Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Trelleborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Anita Persson

Ordförande SD Trelleborg

Sverigedemokraterna
Kontinentgatan 2
231 42 Trelleborg
Tfn. 0410-44850
E-post: trelleborg@sverigedemokraterna.se

Sverigedemokratisk ungdom SDU
Tfn 0720-262338
E-post: soderslatt@sdu.nu

 • Tjuvar, avhoppare, hälare samt fifflare klarar vi oss utan av i Trelleborgspolitiken

  Av per.klarberg den 23 december, 2014
  0

  Efter att ha hört på senaste kommunfullmäktigemötet via Trelleborgs Närradios utmärkta sändning, så konstaterar jag liksom många andra Trelleborgare följande:

  När man stjäl 2 000 av Trelleborgarnas avlagda röster på Sverigedemokraterna till Moderaterna, då är man en tjuv. Tjuvar är de allesammans, framför allt de drivande avhopparna Leif Roos och Jan Larsson, samt den största skurken i sammanhanget, avgående kommunalrådet Ulf Bingsgård.

  När man dessutom förvaltar dessa stulna röster till sitt partis egen fördel, då är man en hälare.

  Ulf Bingsgård sa i ett telefonsamtal med mig att det är en svaghet i lagstiftningen som han utnyttjar. Det brukar vara skattefifflare som utnyttjar svagheter i lagstiftningar. Detta gör Ulf Bingsgård dessutom till fifflare.

  Sammanfattningsvis, Ulf Bingsgård har visat sitt rätta jag. Han är en tjuv, hälare samt fifflare. Tyvärr får vi dras med oppositionsrådet Ulf Bingsgård, med av skattebetalarnas pengar avlönad i fyra år. Det var nog inte till detta som skattebetalarna/väljarna valde att lägga sin röst på, en simpel tjuv, hälare samt fifflare, som dessutom ville höja sitt eget arvode med i runda slängar 15 000 kronor till den fashionabla månadsinkomsten av mer än 50 000kronor, på bekostnad av Helmuth Petersén, som han ansåg vara värd 20 000 kronor per månad. Lika lön för lika arbete? En princip som gäller för de flesta utom Ulf Bingsgård själv.

  Sverigedemokraterna lovar härmed Trelleborgs kommuns medborgare samt väljare, att vi aldrig någonsin kommer att verka för att Ulf Bingsgård blir kommunalråd igen! Gärna alliansstyre, men inte med en person med ovanstående tvivelaktiga demokratiska syn vid rodret.

  Tjuvar, avhoppare, hälare samt fifflare klarar vi oss utan i Trelleborgspolitiken.

  Per Klarberg

   

  Denna debattartikel publicerades i Trelleborgs Allehanda 2014-12-22

 • Val av oppositionsråd, gruppledare samt representanter i kommunstyrelsen

  Av per.klarberg den 15 november, 2014
  0

  I dag lördag 15 nov genomförde SD Trelleborg nomineringsmöte 1:2 

  På dagordningen stod val av Oppositionsråd, val av Gruppledare, val av Kommunstyrelsens ledamöter samt ersättare. 

  För mandatperioden 2014-2018 valdes Helmuth Petersen som Oppositionsråd. 

  Anita Persson valdes som gruppledare. 

  Till ledamöter i Kommunstyrelsen valdes: Anita Persson, Helmuth Petersén. 

  Till ersättare i kommunstyrelsen valdes 1. Mathias Andersson 2. Mattias Frithiof  

   

  Nästa möte 2:2 sker 22 november, då val av ledamöter samt ersättare till nämnderna genomförs.

   

 • Reservation Gatuavdelningen-anläggningsarbetare i extern regi-konsekvensanalys

  Av per.klarberg den 13 november, 2014
  0

  Reservation

  Tekniska nämnden 2014-11-12

  • 140 Gatuavdelningen-anläggningsarbetare i extern regi-konsekvensanalys

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet, att inte besluta om Sverigedemokraternas tilläggsyrkande: ”att organisationsförändring enligt denna redovisning skall beslutas av tekniska nämnden”

  Sverigedemokraterna menar att förverkligande av organisationsförändringar enligt denna redovisning inte är att hänföra till organisationsförändringar av principiellt mindre betydelse, så i detta fall skall inte delegationsordningen för förvaltningschefen gälla.

  Sverigedemokraterna har dålig erfarenhet av tidigare godkända och beslutade utredningar som har utnyttjats för genomförande av organisationsförändringar inom Gatuavdelningen och vill i detta ärende förtydliga vem som äger rätt att besluta.

  Trelleborg 2014-11-12

  För Sverigedemokraterna

  Bengt Andersson

   

 • Reservation Regelverk vid VA-anslutning utanför kommunalt verksamhetsområde

  Av per.klarberg den 13 november, 2014
  0

  Reservation

  Tekniska nämnden 2014-10-15

  • 120 Regelverk vid VA-anslutning utanför kommunalt verksamhetsområde

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att VA-avtal skall komplettera det idag gällande ”delat ansvar”

  Sverigedemokraterna menar att viss risk finns att exploatörer kan komma att använda VA-avtal för egen ekonomisk vinning.

  Vidare bidrar inte VA-avtal till att solidariskt med VA-kollektivet bidra med kostnader för det redan befintliga ledningssystemet.

  Förvaltningen kan komma att få ett avsevärt merarbete genom att utreda, både VA-avtal och ” delat ansvar”, åt fastighetsägare som önskar kommunal VA-anslutning.

  Trelleborg 2014-10-16

  För Sverigedemokraterna

  Bengt Andersson

 • Regelverk vid VA-anslutning utanför kommunalt verksamhetsområde

  Av per.klarberg den 18 oktober, 2014
  0

  Reservation

  Tekniska nämnden 2014-10-15

  • 120 Regelverk vid VA-anslutning utanför kommunalt verksamhetsområde

  Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att VA-avtal skall komplettera det idag gällande ”delat ansvar”

  Sverigedemokraterna menar att viss risk finns att exploatörer kan komma att använda VA-avtal för egen ekonomisk vinning.

  Vidare bidrar inte VA-avtal till att solidariskt med VA-kollektivet bidra med kostnader för det redan befintliga ledningssystemet.

  Förvaltningen kan komma att få ett avsevärt merarbete genom att utreda, både VA-avtal och ” delat ansvar”, åt fastighetsägare som önskar kommunal VA-anslutning.

   

  Trelleborg 2014-10-16

  För Sverigedemokraterna

  Bengt Andersson